2013

Halve Marathon 

Nummer Naam Woonplaats Bruto Wachttijd Tijd
1e man Harry Wiersma Blije 1:20:38 0:00:21 1:20:17
2 Auke Postma Damwâld 1:26:41 1:26:41
3 Kees Noppert Leeuwarden 1:27:53 1:27:53
4 Geart Sierd van der
Zee
Leeuwarden 1:28:32 1:28:32
5 Peter Sibma Garyp 1:29:15 1:29:15
6 Martin van der Duin Drachten 1:31:09 1:31:09
7 Ate Bijlsma Garyp 1:32:34 1:32:34
8 Pieter Talsma Warten 1:33:05 1:33:05
9 Gerrit Betzema Tytsjerk 1:35:57 1:35:57
10 Binne Feenstra Burgum 1:35:59 1:35:59
11 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 1:36:26 1:36:26
12 Marten van Houten Burgum 1:37:19 1:37:19
13 Andries Vlietstra Burgum 1:38:33 1:38:33
14 Jan Holterman Emmen 1:39:14 1:39:14
15 Wieberen Jan de Jong Drachten 1:40:40 1:40:40
16 Bareld Kootstra Garyp 1:40:49 1:40:49
17 Hans de Groot Broeksterwâld 1:40:50 1:40:50
18 Harm de Boer Burgum 1:40:56 1:40:56
19 Edward van der Steeg Feanwâlden 1:41:00 1:41:00
20 Klaas Jan van der
Kooi
Burgum 1:41:25 1:41:25
21 Johan van Noordenburg Jubbega 1:41:56 1:41:56
22 Ben Douwes De Westereen 1:42:32 1:42:32
22 Douwe Graansma Feanwâldsterwal 1:42:32 1:42:32
24 Jaap Bosma Garyp 1:42:48 1:42:48
25 Julien van Dijk Dokkum 1:42:50 1:42:50
25 Pieter Kroodsma Lichtaard 1:42:50 1:42:50
1e vrouw Janke Douma Lichtaard 1:43:07 1:43:07
28 Gerrie Boersma Twijzel 1:44:00 1:44:00
29 Laas Bonnema Vrouwenparochie 1:44:07 1:44:07
30 André Jellema Leeuwarden 1:45:30 1:45:30
31 Geert Bleeksma Sneek 1:45:43 1:45:43
32 Tiny Wouda Kollum 1:48:56 1:48:56
32 Henk Sikma De Westereen 1:48:56 1:48:56
34 Jan de Jong Harlingen 1:48:57 1:48:57
35 Klaas Abrahams Hoorn 1:49:49 1:49:49
36 Hellen Boonstra-Drost Heerenveen 1:49:54 1:49:54
37 Folkert Beijker Leeuwarden 1:50:28 1:50:28
38 Karst Anema Stiens 1:51:18 1:51:18
39 Margré Mulder Tytsjerk 1:51:46 1:51:46
40 Izaak Talsma Achlum 1:53:06 1:53:06
41 Joop Claus Gorredijk 1:53:12 1:53:12
41 Pieter Cremer Gorredijk 1:53:12 1:53:12
43 Auke Baron Hurdegaryp 1:53:32 1:53:32
43 Hans de Weerd Drachten 1:53:32 1:53:32
45 Douwe Kamminga Surhuisterveen 1:53:49 1:53:49
46 Piet Drost Noardburgum 1:53:58 1:53:58
47 Sarina Jannes Heerenveen 1:54:01 1:54:01
48 Hans van der Meer Damwâld 1:55:17 1:55:17
49 Dennis Annee Leeuwarden 1:56:08 1:56:08
50 Carel Harkema Leeuwarden 1:56:12 1:56:12
51 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:56:26 1:56:26
52 Winy Grent Blokker 1:56:32 1:56:32
53 Henk Winters Lemmer 1:59:19 1:59:19
54 Meindert Dijk Tytsjerk 1:59:27 1:59:27
55 Aaltsje Deinum Jistrum 1:59:57 1:59:57
56 Greet Haarsma Ureterp 2:00:43 2:00:43
57 Marianne Visbeek Gytsjerk 2:01:27 2:01:27
58 Sije Roolvink Burgum 2:01:28 2:01:28
59 Annette Oosterwijk Oentsjerk 2:02:08 2:02:08
60 Onno Dijkstra Wierum 2:07:06 0:04:30 2:02:36
61 Rutger Koerselman Nunspeet 2:02:59 2:02:59
61 Janne Engwerda Akkrum 2:02:59 2:02:59
63 Monique Venema Nes 2:03:00 2:03:00
64 Gerarad Houbern Franeker 2:09:18 0:06:10 2:03:08
65 Jan Panhuis Leeuwarden 2:09:11 0:05:25 2:03:46
66 Rinze Bergsma Jistrum 2:08:54 0:05:00 2:03:54
67 Iris Wijbenga Buitenpost 2:08:55 0:05:00 2:03:55
68 Gerben Glas Leeuwarden 2:09:34 0:05:25 2:04:09
69 Mettje Elzinga Leeuwarden 2:09:09 0:03:15 2:05:54
70 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 2:06:49 2:06:49
71 Jan Hemrica Hurdegaryp 2:12:27 0:04:30 2:07:57
72 Geraldien Leppers Roden 2:11:59 0:01:10 2:10:49
73 Jeroen Moser Roden 2:12:00 0:01:10 2:10:50
74 Erik Schaapman Burgum 2:17:29 0:05:25 2:12:04
75 Jelle Westerhof Drachten 2:16:22 0:01:10 2:15:12
76 Martha Elzinga Dokkum 2:18:42 0:03:15 2:15:27
77 Geartsje Schootstra Akkrum 2:17:38 0:01:10 2:16:28
78 Anne Cuperus Hurdegaryp 2:24:28 0:04:50 2:19:38
79 Ruth Batterink Groningen 2:28:33 2:28:33
79 René Saers Zeist 2:28:33 2:28:33
0 Ronald Prince Lemmer uitgestapt DNF

11 kilometer 

Plaats Naam Woonplaats Tijd
1e man Franke Smidstra Leeuwarden 0:39:08
1e vrouw Immy-Auck Kersbergen Wommels 0:41:18
3 Gerard Dunnink Steenwijk 0:41:28
4 Simon Regnerus Marrum 0:42:04
5 Jappie Doller Waskemeer 0:43:22
6 Folkert Visser Burgum 0:43:28
7 Sandra van Strien Burgum 0:44:33
8 Stefan van der Wal Drachten 0:44:46
9 Theo Borawitz Leeuwarden 0:45:30
10 Jan Douwe Zuidema Damwâld 0:45:34
10 Anton Spinder Buitenpost 0:45:34
12 Syb van der
Ploeg
Jorwert 0:45:46
13 Klaas-Jan Elzinga Amsterdam 0:47:22
14 Duco Zijlstra Lekkum 0:47:50
15 Egbert Allema Leeuwarden 0:48:05
16 Henk Wijbenga Sumar 0:48:20
17 Gerrit Hummel Feanwâlden 0:48:30
18 Mark van der Made Burgum 0:48:58
19 Peter Boersen Leeuwarden 0:49:01
20 Hester Salverda Oudemirdum 0:50:12
21 Jitse Zijlstra Burgum 0:50:24
22 Marten Hellinga Burgum 0:50:27
23 Harm Veldstra Burgum 0:51:30
24 Gerard Schade Leeuwarden 0:51:50
25 Rones Spinder Buitenpost 0:51:57
26 Piet Struiksma Boksum 0:52:01
27 Hendrik Hoogland Oudorp 0:52:02
28 Dirk Vrind Burgum 0:52:25
29 Arend van den Akker Burgum 0:52:59
30 Johan Zwerver Leeuwarden 0:53:09
31 Haye van der Meer Burgum 0:53:23
32 Tim Boonstra Leeuwarden 0:53:27
33 Tirza van Faassen Groningen 0:53:38
34 Jetty Veenstra Opende 0:54:22
35 Hendrik Wierstra Burgum 0:54:29
36 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 0:54:49
36 Tineke Blaauw Franeker 0:54:49
38 Edo Eisma Goutum 0:54:51
39 Saakje Regnerus Broeksterwâld 0:54:54
40 Tjalling Tjalsma Drachten 0:55:14
41 Mark Stuijt Leeuwarden 0:55:38
42 Dick Bosman Damwâld 0:55:55
42 Harm Postma Damwâld 0:55:55
44 Jan Minnema Heerenveen 0:56:30
45 Rense Zwerver Leeuwarden 0:57:35
46 Edwin Deelstra Leeuwarden 0:58:10
46 Wyger Smits Damwâld 0:58:10
48 Dirk Kooistra Dokkum 0:58:22
49 Roelof Elzinga Dokkum 0:58:32
50 Frank Kwant Burgum 0:58:37
51 Ale Dijkstra Sumar 0:58:52
52 Harry Snippe Drachten 0:58:56
53 Reinder Zandstra Burgum 0:59:13
54 Jan Barkmeijer Akkrum 0:59:13
54 Willem de Haan Garyp 0:59:13
54 Foekje van der Zee Kollum 0:59:13
54 Coba Wouda Kollum 0:59:13
58 Esther Hoogstins Damwâld 0:59:21
58 ingrid Hoogstins Damwâld 0:59:21
60 Harrie Woudwijk Burgum 0:59:25
61 Geert Vogelzang Leeuwarden 0:59:34
62 Sido Martens Leeuwarden 0:59:46
63 Schelte de Beer Burgum 1:00:06
64 Gerwin van Oene Burgum 1:00:12
65 Hendrik Jan de Vries Drachten 1:00:41
66 Harry van der Velde Leeuwarden 1:00:44
67 Herman Regnerus Marrum 1:00:51
68 Aly van der Meulen Garyp 1:00:58
69 Lubbert Kloosterman De Westereen 1:01:16
70 Wim Paauw Leeuwarden 1:01:26
71 Rob Jager Tytsjerk 1:01:27
71 Jos Meeuwsen Burgum 1:01:27
73 Ype Wijkhuizen Burgum 1:01:44
74 Sjuk Dijkstra Burgum 1:01:50
75 Jan Kalsbeek Stiens 1:02:20
75 Wijbrand de Groot Feanwâlden 1:02:20
77 Eppie van der Veer Ouwe Syl 1:02:31
78 Berend Schaap Gytsjerk 1:02:36
79 Barry Wijkhuizen Burgum 1:02:56
80 Theunis Bekkema Burgum 1:03:08
80 Nico Wijma Burgum 1:03:08
82 Ulbe van der Bij Burgum 1:03:23
83 Willem Bloom Burgum 1:03:33
84 Frits Jilderda Damwâld 1:04:01
85 Marije Punt Hurdegaryp 1:04:14
86 Hylkje Abma Tirns 1:04:19
87 Femmy de Bruin Leeuwarden 1:04:59
87 Inge Kools Leeuwarden 1:04:59
89 Jaap van der Meer Noardburgum 1:05:02
90 Jouke Andringa Oudehorne 1:05:17
91 Rijk van Elteren Leeuwarden 1:05:18
92 Inge Wiersma Dokkum 1:05:27
93 Anneke Sijtsma Leeuwarden 1:05:28
94 Jarin van de Kooi Burgum 1:06:34
94 Wytske van der
Kooi-Polet
Burgum 1:06:34
94 Durk Polet Burgum 1:06:34
97 Herman Hoekstra Goutum 1:07:43
97 Marten Kingma Leeuwarden 1:07:43
99 Leo van Herksen Marum 1:07:54
100 Anne van der Berg Hurdegaryp 1:08:02
101 Ineke Tiekstra Burgum 1:08:03
101 Stieneke Visser Tytsjerk 1:08:03
101 Anton Hartwig Giekerk 1:08:03
104 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:09:08
104 Joke Cremer Gorredijk 1:09:08
106 Hieke Veenstra Noardburgum 1:09:37
107 Martha Binnerts Garyp 1:10:00
108 Dukke Bosman Damwâld 1:11:26
108 Susan Postma Damwâld 1:11:26
110 Albertha op den
Kelder
Hallum 1:11:38
110 Marchje Talsma-van der Zee Hallum 1:11:38
112 Geert Noorman Harlingen 1:12:07
113 Meindert Roosjen Leeuwarden 1:14:07
114 Liza van der Land Damwâld 1:14:53
115 Anita Dijker Terschelling 1:25:20
6,5 kilometer
Plaats Naam Loopgroep Tijd
1e man Willem de Vries Burgum 0:30:06
2 Catrinus vd Leest Om ‘e Dobbe 0:32:12
1e vrouw Roos Boerma Burgum 0:32:18
4 Rene Lont Om ‘e Dobbe 0:32:39
5 Ype Boelens Om ‘e Dobbe 0:32:50
6 Eelke de Vries Burgum 0:33:32
7 Cristina Douma Burgum 0:33:41
7 Siebren Boerma Burgum 0:33:41
9 Olaf Kerstholt Om ‘e Dobbe 0:35:07
10 Akke Vlietstra Om ‘e Dobbe 0:35:53
10 Henk de Groot Om ‘e Dobbe 0:35:53
10 Cobe de Wilde Om ‘e Dobbe 0:35:53
13 Michelle Melessen Reset 0:36:08
14 Fokje Grijpstra Burgum 0:36:28
15 Teake Hogendorp Burgum 0:36:51
16 Bonne de Haan Burgum 0:36:57
17 Jeanet Braaksma Om ‘e Dobbe 0:37:12
18 Gerrit Miedema Reset 0:37:32
19 Rinny Polet Burgum 0:37:43
20 Elske Booi Burgum 0:38:28
21 Janneke Visser Burgum 0:38:34
22 Arie Poortinga Om ‘e Dobbe 0:39:14
23 Ietsje Melessen Reset 0:41:03
24 Tineke Woudwijk Reset 0:41:57
25 Anna de Jong Om ‘e Dobbe 0:42:00
26 Liesbeth Couperus Reset 0:42:20
27 Baukje Westra Om ‘e Dobbe 0:45:07
28 Jan Binnema Om ‘e Dobbe 0:45:08
28 Anne-Oetze vd Burg Om ‘e Dobbe 0:45:08
30 Teatske Wijma Reset 0:45:29
30 Ytsje Groenhof Reset 0:45:29

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *