2014

Halve Marathon
Plaats Naam Woonplaats Bruto Brug Tijd
1e man Benjamin Kok Jistrum 1:18:33 1:18:33
2 Albert de Bakker Wageningen 1:25:53 1:25:53
3 Peter Sibma Garyp 1:27:23 1:27:23
4 Jappie Doller Waskermeer 1:27:57 1:27:57
5 Nico de Jong Dokkum 1:30:51 0:02:35 1:28:16
6 Herman Regnerus Marrum 1:32:14 0:02:15 1:29:59
7 Willem de Haan Garyp 1:33:01 0:03:00 1:30:01
8 Ate Bijlsma Garyp 1:34:34 0:02:15 1:32:19
9 Jasper Keizer St. Annaparochie 1:34:39 0:02:15 1:32:24
10 Pieter Talsma Mantgum 1:32:39 1:32:39
11 Bouke de Roos Burgum 1:35:26 0:02:25 1:33:01
12 Markus Dollt Hattershem 1:36:49 0:02:23 1:34:26
13 Siebe Lap Kootstertille 1:37:26 0:02:30 1:34:56
14 Henk Hans Vermeulen Roden 1:36:42 0:01:20 1:35:22
14 Marten van Houten Burgum 1:37:27 0:02:05 1:35:22
16 Otto de Boer Leeuwarden 1:36:00 1:36:00
16 Chris Draijer Oudega 1:36:00 1:36:00
16 Jan de Vries Drachten 1:36:00 1:36:00
19 Harm Veldstra Burgum 1:37:04 1:37:04
20 Gerrit Betzema Tytsjerk 1:43:52 0:05:00 1:38:52
21 Jan Castelein De Westereen 1:40:23 0:00:45 1:39:38
22 Hans de Groot Broeksterwoude 1:39:46 1:39:46
23 Willem Biemolt Utrecht 1:39:48 1:39:48
24 Bareld Kootstra Garyp 1:40:10 1:40:10
25 Piet Visser Driesum 1:40:46 1:40:46
26 Foppe Sjoerd van
Dekker
Kollumerzwaag 1:40:59 1:40:59
27 Klaas Jan van der
Kooi
Burgum 1:41:20 1:41:20
28 Rudy Kaptein Rotterdam 1:41:59 1:41:59
32 Peter Boersen Leeuwarden 1:42:06 1:42:06
29 Watze Hobma Tijnje 1:42:45 1:42:45
30 Hans de Weerd Drachten 1:43:57 1:43:57
31 Willem Hofman Hyum 1:43:59 1:43:59
32 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 1:48:58 0:03:00 1:45:58
33 Auke Ykema Sexbierum 1:50:03 0:04:00 1:46:03
34 Benny Bijlsma Marsum 1:50:40 0:04:00 1:46:40
35 Piet Streefkerk Boelenslaan 1:50:51 0:03:30 1:47:21
36 Klaas de Vries Leeuwarden 1:52:11 0:04:30 1:47:41
37 Leon van Leeuwen Leiden 1:50:34 0:02:45 1:47:49
38 Sietze van der Meer Surhuisterveen 1:52:35 0:04:45 1:47:50
39 Eldert Klijnstra Oentsjerk 1:48:54 1:48:54
40 Henk Klijnstra Oentsjerk 1:48:54 1:48:54
41 Jildert Andringa Oentsjerk 1:52:35 0:03:40 1:48:55
42 Tjipke Joustra Ryptsjerk 1:53:03 0:04:00 1:49:03
43 Enno Mook Oldehove 1:53:59 0:04:55 1:49:04
44 Dirk Vrind Burgum 1:52:35 0:03:30 1:49:05
45 Piet Drost Noardburgum 1:54:37 0:04:10 1:50:27
46 Klaas Groen Nes 1:52:31 0:02:00 1:50:31
47 Johan de Lange Munein 1:53:39 0:02:30 1:51:09
48 Karst Anema Stiens 1:54:11 0:02:45 1:51:26
1e vrouw Thea van der Meulen Sneek 1:53:43 0:02:10 1:51:33
50 Johan Zwerver Leeuwarden 1:55:37 0:03:30 1:52:07
51 Greet Haarsma Ureterp 1:54:59 0:01:45 1:53:14
52 Andre Jellema Leeuwarden 1:57:38 0:03:30 1:54:08
53 Sjoerd Holtrop Leeuwarden 1:55:41 0:01:30 1:54:11
54 Harry Papjes Burgum 1:55:09 0:00:35 1:54:34
55 Gerrit Bosma Ureterp 1:56:24 0:01:00 1:55:24
56 Sytze Hellema Dokkum 1:57:22 0:01:30 1:55:52
57 Marianne Visbeek Gytsjerk 1:57:25 0:00:40 1:56:45
58 Carel Harkema Leeuwarden 1:57:41 1:57:41
59 Hans van der Meer Dokkum 2:01:06 0:02:55 1:58:11
60 Douwe Kamminga Surhuisterveen 2:00:11 0:01:45 1:58:26
61 Tjisse Schaap Engelum 1:59:07 0:00:35 1:58:32
62 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:59:11 1:59:11
63 Henk de Groot Burgum 2:00:00 0:00:40 1:59:20
64 Meine de Jong St. Annaparochie 2:00:09 0:00:35 1:59:34
65 Theun Doevendans Rinsumageast 2:02:06 0:02:00 2:00:06
66 Aaltsje Deinum Jistrum 2:00:23 2:00:23
67 Ingrid Hoogstins Dokkum 2:01:06 0:00:40 2:00:26
67 Esther Hoogstins Damwoude 2:01:06 0:00:40 2:00:26
69 Koos van der Ploeg Leeuwarden 2:01:55 2:01:55
70 Meindert Dijk Tytsjerk 2:02:25 2:02:25
71 Sabine Bomas Gytsjerk 2:03:05 2:03:05
71 Marcel Bomas Leeuwarden 2:03:05 2:03:05
73 Tjitske Kooistra –
Westerhof
Lelystad 2:04:35 2:04:35
73 Henk Kooistra Lelystad 2:04:35 2:04:35
75 Gerard Houbein Franeker 2:04:44 2:04:44
76 Ytzen Terpstra Heerenveen 2:05:58 2:05:58
77 Minze van der Sluis Drachten 2:06:19 2:06:19
78 Peter Glim Hippolytushoef 2:06:22 2:06:22
79 Rinke Booi Burgum 2:06:31 2:06:31
80 Femme de Bruin Leeuwarden 2:08:34 2:08:34
81 Marja van der Werf –
Zoer
Joure 2:09:29 2:09:29
81 Febo Perdo-u Heerenveen 2:09:29 2:09:29
83 Jildou Oosterhof Leeuwarden 2:09:54 2:09:54
84 Erik Schaapman Burgum 2:10:36 2:10:36
85 Johanna de Groot Noardburgum 2:11:44 2:11:44
86 Jan Panhuis Leeuwarden 2:12:16 2:12:16
87 Anne Muurling Harlingen 2:15:29 2:15:29
88 Esther Mozeman Dr. compagnie 2:16:17 2:16:17
89 Wybrand de Groot Veenwouden 2:16:29 2:16:29
90 Wietze Dupon Drachten 2:17:33 2:17:33
0 Nienke Huizenga Nes DNF
0 Eddy Veenstra Burgum DNF
11 kilometer
Plaats Naam Woonplaats Tijd
1e man Koos – Jelmer de
Vries
Leeuwarden 0:40:36
2 Kees Noppert Leeuwarden 0:41:47
3 Lammert van Houten Opeinde 0:42:17
4 Simon Regnerus Marrum 0:42:48
5 Folkert Visser Burgum 0:43:43
6 Stefan van der Wal Drachten 0:43:45
7 Willem Hoogsteen Jistrum 0:45:32
8 Koen Kiestra Leeuwarden 0:46:36
9 Klaas-Jan Elzinga Amsterdam 0:46:47
10 Jan Douwe Zuidema Damwald 0:47:07
11 Jouke Posthumus Rottevalle 0:47:28
12 Siete van der Wal Boelenslaan 0:47:42
13 Binne Feenstra Burgum 0:48:05
14 Durk Polet Burgum 0:48:18
1e vrouw Sjoukje Sijtsma Burgum 0:49:06
16 Harold van Wieren Drachten 0:49:17
17 Hugo Reitsma Hurdegaryp 0:49:28
18 Hans Nagtegaal Grou 0:49:33
19 Theo Zijlstra Sneek 0:49:41
20 Ronald Vanger Burgum 0:50:02
21 Wouter de Vlugt Sumar 0:50:11
22 Michiel de Nooijer Hurdegaryp 0:51:42
23 Hendrik Oosterhoff Heerenveen 0:52:02
24 Alberta van der Wal –
Wijma
Boelenslaan 0:52:09
25 Aron Snippe Drachten 0:52:24
26 Inge Wulffele Leeuwarden 0:52:26
27 Sjirk de Groot Burgum 0:52:28
28 Bareld Kuilman Eastermar 0:53:20
29 Rinke van der Werf Franeker 0:54:20
30 Gerrit Bosma Ryptsjerk 0:54:22
31 Lisan de Vries Noardburgum 0:54:42
32 Jan Holtorp Warfstermolen 0:54:51
33 Fedde Beijert Ureterp 0:55:00
34 Haye van der Meer Burgum 0:55:01
35 Arend van Akker Burgum 0:55:02
36 Henk van der Werf Franeker 0:55:20
37 Sjuk Dijkstra Burgum 0:55:21
38 Ton Baris Valkenburg 0:56:05
39 Wim Mulder Stiens 0:56:12
39 Marrit Mulder Amsterdam 0:56:12
41 Nico Wijma Burgum 0:56:30
42 Jan Minnema Heerenveen 0:56:35
43 Hans Meijer Veenhuizen 0:57:10
44 Roelof Elzinga Dokkum 0:57:11
44 Klaas van der Kooij Damwald 0:57:11
46 Bauke Fennema Britsum 0:57:12
47 Ale Dijkstra Sumar 0:57:24
48 Jurjen Bulthuis Kollum 0:58:00
49 Piet Kerstholt Groningen 0:58:06
50 Mettje Elzinga Leeuwarden 0:58:10
51 Ina Pol Veenhuizen 0:58:18
52 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 0:58:38
53 Rene Lont Burgum 0:58:51
54 Piet Runia Stiens 0:58:55
55 Louis Bakker Ryptsjerk 0:59:04
55 Jurjen Stellingwerf Ryptsjerk 0:59:04
57 Frederique Koning Zeist 0:59:07
58 Sarina Jannes Heerenveen 0:59:10
58 Saakje Regnerus Broeksterwoude 0:59:10
60 Klaas Kempenaar Zwagerbosch 0:59:21
61 Jos Meeuwsen Burgum 0:59:51
62 Edwin Deelstra Leeuwarden 0:59:52
63 Baukje Hoekstra Rottevalle 1:00:03
64 Harry Snippe Drachten 1:00:05
65 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 1:00:23
66 Ate de Jong Leeuwarden 1:00:44
67 Siepie Waaksma Kootstertille 1:01:03
68 Karel Mulder Groningen 1:01:07
69 Ypie Wijkhuizen Burgum 1:01:28
70 Lubbert Kloosterman De Westereen 1:01:34
71 Eline Tempelman Opeinde 1:01:42
72 Henk Doldersum Burgum 1:01:57
73 Coba Wouda Kollum 1:02:02
74 Jan Kalsbeek Stiens 1:02:05
75 Jan van der Kooi Ryptsjerk 1:02:20
76 Henk Brijker Franeker 1:02:20
77 Wim Paauw Leeuwarden 1:02:30
77 Jeem Holwerda Earenwald 1:02:30
79 Henk Postma Deinum 1:02:39
80 Paulien Arendz De Veenhoop 1:02:50
81 Hendrik Jan de Vries Drachten 1:02:55
82 Olaf Kerstholt Burgum 1:02:57
83 Wiesje Kloosterman Burgum 1:03:11
83 Cobe de Wilde Burgum 1:03:11
85 Rijk van Elteren Leeuwarden 1:03:26
86 Inge Wiersma Dokkum 1:03:48
87 Gonda de Jong Groningen 1:04:00
88 Ulbe van der Bij Burgum 1:04:09
88 Peter Viersen Burgum 1:04:09
90 Gerwin van Oene Burgum 1:04:47
91 Dick Wielinga Leeuwarden 1:04:56
92 Ruben van Noordennen Drachten 1:05:10
93 Magriet Brinkman Kollumerzwaag 1:05:14
93 Dukke Bosman Damwoude 1:05:14
95 Marian Noordstra Burgum 1:05:16
96 Danielle Spinder Drogeham 1:05:21
97 Klasiena Borgerbos Rottevalle 1:05:28
98 Wytske van der Kooi Burgum 1:05:44
99 Angelina Hartlief Groningen 1:06:07
100 Roel de Vries Leek 1:06:13
101 Anneke Sijtsma Leeuwarden 1:06:15
102 Julia Meijer Leek 1:06:47
103 Inge Kools Leeuwarden 1:06:51
104 Beitske Tamsma Oudega 1:06:56
105 Marijke Schaapman Doetinchem 1:06:58
105 Rob Ottervanger Doetinchem 1:06:58
107 Rikst Boersma Burgum 1:07:33
107 Bonne de Haan Twijzelerheide 1:07:33
109 Mirjam Koree Burgum 1:07:39
109 Arjen Bootsma Burgum 1:07:39
111 Ulbe Keegstra Dokkum 1:07:44
112 Eddy de Vries Burgum 1:07:48
113 Karin Bijma Sexbierum 1:07:50
114 Aafke Keizer –
Zijlstra
St. Annaparochie 1:08:49
115 Femke Westerlaan Hurdegaryp 1:10:21
115 Marloes van der
Meulen
Hurdegaryp 1:10:21
117 Joop Boonstra Leeuwarden 1:10:53
118 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:11:47
119 Martha Binners Garyp 1:11:53
120 Jippe Bokma Leeuwarden 1:14:05
121 Joke Bleijerveld Dokkum 1:14:33
122 Pieteke Kooij Burgum 1:18:03
122 Baukje Westra Burgum 1:18:03
6,5 kilometer
Plaats Naam Woonplaats Tijd
1e man Jouke van der Veen Burgum 0:31:43
1e vrouw Michelle Melessen Reset 0:33:38
3 Eelke de Vries Burgum 0:35:00
4 Moniek Veenstra Burgum 0:35:00
5 Cristine Zijlstra Burgum 0:35:13
6 Dirk Minnema Burgum 0:35:14
7 Gerda Briegoos Burgum 0:35:15
8 Theunis Bekkema Burgum 0:35:31
9 Fokje Grijpstra Reset 0:36:14
10 Ietsje Melessen Reset 0:37:19
11 Josefien Broersma Reset 0:37:59
12 Arie Poortinga Burgum 0:38:40
13 Henk de Haan Burgum 0:39:09
14 Trienke Hulder Burgum 0:39:54
14 Anna Brandsma Burgum 0:39:54
16 Tjitske Postma Reset 0:40:45
16 Corinne Boomsma Reset 0:40:45
18 Martine de Groot Hugo Veenker 0:41:22
19 Jan van der Wal Stiens 0:41:59
20 Margriet Hooghuis Reset 0:42:12
21 Dieuwke Storm Postma Reset 0:43:01
22 Suzanne Assink-de
Jong
Reset 0:43:28
23 Petra Pekel Reset 0:44:26
24 Herman Hoekstra Goutum 0:46:27
25 Henney Venema Leeuwarden 0:48:53
0 Daniel de Jager Reset DNF
0 Lysbert Noppert Reset DNF
0 Irma Zondervan Reset DNF
0 Petra van der Meulen Reset DNF
0 Tineke Woudwijk Reset DNF
0 Judith Bos Reset DNF
0 Erik van der Heide De Westereen DNF
0 Henk Elzinga Earnewald DNF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *