Uitslagen

De uitslagen van de laatste twee jaar is op de sub-pagina’s te vinden. De uitslag van de meest recente loop zal zo snel mogelijk na die loop geplaatst worden (meestal de volgende dag). Via Twitter worden de volgers van de Slach om ‘e Mar daar direct van op de hoogte gebracht.

Tijdwaarneming bij de Slach om ‘e Mar is mensenwerk. Bij de brug in Skûlenboarch wordt de wachttijd opgenomen en in de eindtijd gecorrigeerd. Zeker bij grote groepen lopers die tegelijk bij de brug aankomen, kan het zijn dat er een loper over het hoofd wordt gezien waardoor de eindtijd van die loper ten onrechte niet wordt gecorrigeerd. Dat is natuurlijk vervelend, maar niet altijd te voorkomen. Als dit bij u het geval is geweest, dan kunt u dat bij ons melden. Stuur ons gewoon even een mailtje. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan passen wij de uitslag uiteraard aan.