Historie

Historie van de “Slach om ‘e Mar”: hoe het allemaal begon.

Oorsprong
De “Slach om ‘e Mar” kent inmiddels een rijke historie als loop voor het goede doel. Al in 1993 werd door de toenmalige werkgroep “Sponsorloop melkfabriek Kameroen” de eerste “Slach om ‘e mar” georganiseerd.

Van actie tot attractie
Het Innovatie en Praktijkcentrum te Oentsjerk (praktijkschool landbouw, tegenwoordig PTC+) was in dat jaar een inzamelingsactie begonnen voor de bouw van een melkfabriekje in Kameroen. De “Slach om ‘e Mar” is destijds dan ook als onderdeel van deze inzamelactie georganiseerd.

Het initiatief werd een groot succes, mede dankzij het feit dat Gerard Nijboer, ex-Europees kampioen en winnaar van het Olympisch zilver, als trekpleister was gestrikt. Zijn winnende tijd, 1.12.34, staat heden ten dage nog steeds te boek als parcoursrecord. Nijboer is overigens niet degene die het parcours overall het snelste heeft afgelegd. Deze eer komt toe aan wheeler Auke Visser uit Aldtsjerk die het parcours in 1998 aflegde in 1.06.46.

Gelet op het succes van 1993, is ook in 1994 en 1995 een “Slach om ‘e Mar” door de werkgroep georganiseerd, zij het deze keer ten behoeve van andere goede doelen. Het succes van de loop bleef groot. Omdat duidelijk werd dat de “Slach om ‘e Mar” zo langzamerhand een begrip aan het worden was binnen de atletiekwereld, is op 13 juni 1996 officieel de Stichting “Slach om ‘e Mar” opgericht.

Voorjaar
In de beginjaren ging het allemaal van een leien dakje. De loop werd altijd in het najaar georganiseerd en stond niet vermeld op de officiële loopagenda van SV Friesland. Jaarlijks waren er tussen de 65 en 80 deelnemers te begroeten en niets wees erop dat dit zou veranderen. Tot 13 september 1997. Slechts 18 lopers kwamen naar Burgum en het bestuur realiseerde zich dat nog zo’n jaar de doodsteek voor de “Slach om ‘e Mar” zou betekenen.

Na de loop van 1997 heeft het bestuur dan ook besloten de loop in het vervolg in het voorjaar te organiseren. Op deze manier kon een erkende plaats op de loopagenda van SV Friesland verkregen worden. De “Slach om ‘e Mar” wordt nu ieder jaar in het voorjaar georganiseerd.

Samenwerking met SV Friesland
De samenwerking met SV Friesland is sinds 1997 alleen maar toegenomen. SV Friesland is belangrijk bij het promoten van de loop, het speaken tijdens de loop en het assisteren bij de verzorging rond de finish. Daarnaast heeft SV Friesland de Slach om ‘e Mar in 2005 en 2008 (in verband met een aanpassing in de route) officieel opgemeten volgens de Jouns Counter methode. Dit heeft ertoe geleid dat de Slach om ‘e Mar vanaf dat moment officieel als halve marathon geafficheerd mag worden.

Scholen & verstandelijk gehandicapten
In 2000 is de “Slach om ‘e Mar” ook geïntroduceerd op de scholen in Burgum en omstreken. Jaarlijks lopen leerlingen van het basisonderwijs een sponsorloop van 5 kilometer voor het actiedoel van de “Slach om ‘e Mar”. Het actiedoel wordt hiertoe ook gepresenteerd op de scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een gastles. Het doel moet dan uiteraard wel aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Sinds 2000 is dit een belangrijk criterium geworden voor het bestuur.

Sinds 2000 loopt ook ieder jaar een groep verstandelijk gehandicapten de route van 5 kilometer. Het bestuur hecht hier veel waarde aan. Met hun deelname bewijst ook deze groep dat de “Slach om ‘e Mar” voor een ieder toegankelijk is.

Samenwerking met de Himbo
In 2003 zijn contacten gelegd met de middenstandvereniging van Burgum, de Himbo. Doel was om te bezien in hoeverre het evenement wat verder “aangekleed” kon worden. De activiteitencommissie van de Himbo reageerde heel enthousiast. Dit heeft er ondermeer in geresulteerd dat de start en finish van de “Slach om ‘e Mar” sinds 2004 in het winkelcentrum plaats vindt.

Samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel
De gemeente Tytsjerksteradiel is een Millenniumgemeente met ambities. Op het gebied van Duurzaamheid (Millenniumdoel 7) staat de gemeente binnen Nederland reeds een aantal jaren hoog aangeschreven en ook op het gebied van de overige Millenniumdoelen timmert de gemeente behoorlijk aan de weg. Eén van de speerpunten voor de gemeente is het bevorderen van eerlijke handel (Fairtrade); Millenniumdoel 8. In dat kader is de gemeente er als tweede gemeente in Fryslân in geslaagd de status “Fairtrade gemeente” te bereiken. De Stichting Slach om ‘e Mar is met name actief op het gebied van de Millenniumdoelen 1 (uitbannen extreme armoede en honger) en 2 (onderwijs). Samenwerking tussen beide organisaties ligt dan ook voor de hand. Deze samenwerking wordt met ingang van 2010 duidelijk uitgedragen met de gezamenlijke organisatie van Oars! 2010; de earlike lifestylefair. Op deze fair laten ondernemers uit Tytsjerksteradiel zien hoe zij invulling geven aan Millenniumdoel 8: eerlijke handel. Het is de bedoeling dat met ingang van 2010 ieder jaar bij de Slach om ‘e Mar een dergelijke fair wordt georganiseerd, al zal dit voornemen uiteraard ieder jaar worden geëvalueerd.

Sinds de loop van 2011 is de Slach om ‘e Mar ook het officiële startsein voor de Nationale Sportweek in Tytsjerksteradiel. De hele week volgend op de Slach om ‘e Mar zal in het teken staan van de sport. Wij zijn er trots op dat de gemeente Tytsjerksteradiel haar activiteiten op het gebied van de sport wil koppelen aan de Slach om ‘e Mar!

Steunfond Slach om ‘e Mar
In 2007 heeft het bestuur van de Slach om ‘e Mar besloten een steunfonds in het leven te roepen. Dit fonds is bedoeld om projecten die aansluiten bij de doelstellingen van de Slach om ‘e Mar financieel te ondersteunen met een bedrag tot maximaal € 2.000,-. Op deze manier kunnen wij, naast de jaarlijkse realisatie van een groot project, bijdragen aan de realisatie van meerdere projecten die de moeite meer dan waard zijn!

Een nieuwe afstand
In 2013 is in samenwerking met de lokale loopgroepen in en rond Burgum een derde afstand geïntroduceerd: een loop over 6,5 kilometer. De route valt grotendeels samen met de 11 kilometerloop en is dus ook relatief eenvoudig te organiseren. In 2013 en 2014 is bewust gekozen voor een beperkte openstelling om ervaring op te doen. Naar aanleiding van de positieve ervaringen en de al even positieve reacties van de lopers, heeft het bestuur besloten de afstand met ingang van 2015 voor een ieder open te stellen.

Toekomst
Wij hopen de “Slach om ‘e Mar” nog vaak te mogen organiseren, maar dat kan niet zonder u. Kom dus naar Fryslân om deze prachtige prestatieloop zelf mee te maken en maak uw loopvrienden enthousiast! Oant sjen!

2 reacties op Historie

  1. Marloes schreef:

    Graag zou ik willen weten wat de aanvangstijd is van de Slach van de halve marathon op 16 april aanstaande.
    Vriendelijke groet,
    Marloes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *