Het goede doel

Lopen voor het goede doel.

Op de sub-pagina is aangegeven voor welk doel de Slach om ‘e Mar dit jaar wordt gelopen!

Het doel van de Stichting “Slach om ‘e Mar” is in de oprichtingsakte als volgt omschreven:

“Gelden te verzamelen om mensen die zich willen ontwikkelen te steunen een beter bestaan op te bouwen en voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Het draait allemaal met andere woorden om ontwikkelingssamenwerking en “het goede doel”. Het stichtingsbestuur bepaalt jaarlijks voor welk project wordt gelopen. Sinds 2008 is het erg belangrijk dat de aanvrager kan aantonen dat het gehele project financieel gedekt is. Daarbij staat het de aanvrager vrij of deze gebruik maakt van externe subsidieverstrekkers zoals De Wilde Ganzen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (NCDO: Kleine Plaatselijke Activiteiten). Een ander mogelijkheid is dat aanvullende financiering gezocht wordt via een organisatie als Impulsis. Impulsis is hét loket voor Nederlandse particuliere initiatieven in ontwikkelingssamenwerking; een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie. Uiteraard is het ook mogelijk om met eigen acties of donateurs het totaalbedrag bijeen te brengen.
De bijdrage van de Slach om ‘e Mar aan een project bedraagt met ingang van 2008 een derde deel (33%) van de totale projectkosten, waarbij een maximum is gesteld van
€ 10.000,-. Als de organsiatie waar voor gelopen wordt er in slaagt een hoofdsponsor te vinden, dan wordt dit bedrag opgehoogd met 90% van de extra opbrengst. Tot 2008 verzorgde het bestuur zelf de aanvragen bij De Wilde Ganzen en NCDO om de financiering van het totale project rond te krijgen. Aangezien de mogelijkheden bij De Wilde Ganzen en NCDO de laatste jaren danig zijn beperkt heeft het bestuur besloten in het vervolg nog “slechts” een bijdrage beschikbaar te stellen. Om toch zekerheid te hebben over een goede besteding van het ingezamelde geld, is daarom de eis opgenomen dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat het project met de bijdrage van de Slach om ‘e Mar helemaal “rond” is.

Minstens zo belangrijk is dat het project, gelet op de sponsorloop van de schooljeugd, moet aanspreken op de scholen. De aanvrager moet het project dan ook op de scholen presenteren, zodat de jeugd weet waar zij voor loopt.

Sinds de scholen bij de “Slach om ‘e Mar” zijn betrokken is gelopen voor de volgende projecten:

Jaar Actie Projectkosten Bijdrage Slach om ‘e Mar
2000 Straatkinderen in Bolivia € 31.750,- € 31.750,-
2001 Technische school Kameroen € 32.500,- € 32.500,-
2002 Blindenschool Nepal € 35.000,- € 35.000,-
2003 Gehandicapten Kongo € 32.500,- € 32.500,-
2004 Lagere school Kameroen € 25.000,- € 25.000,-
2005 Blindenschool/healthpost Nepal € 30.000,- € 30.000,-
2006 School voor weeskinderen Tanzania € 23.000,- € 23.000,-
2007 School voor weeskinderen Sierra Leone € 30.000,- € 30.000,-
2008 Uitbreiding school op de Filipijnen € 30.000,- € 10.000,-
2009 Uitbreiding blindenschool Nepal € 30.000,- € 10.000,-
2010 Multifunctioneel centrum Roemenië € 253.000,- € 10.000,-
2011 Kinderproject in Tanzania (Banda’s) € 75.000,- € 12.250,-
2012 Bouw van een lagere school Haïti € 80.000,- € 12.250,-
2013 Inrichting brandwondencentrum Nigeria € 75.000,- € 12.250,-

Steunfonds

Jaar Project Bijdrage Slach om ‘e  Mar
2007 Nieuwe machines melkfabriek, Kameroen € 1.000,-
2007 Lodges project Twiga, Tanzania € 1.000,-
2008 Stichting Shoma; onderwijs voor weeskinderen in Tanzania € 1.000,-
2009 Sellaband; het uitbrengen van een promotie CD t.b.v. 7 artiesten € 1.000,-
2009 Stichting Helphûn Fryslân €    500,-
2009 The Hunger Project € 1.000,-
2009 Stichting Samar; naaimachines en opleiding vrouwen in Afghanistan € 1.000,-
2010 Medisch Centrum Leeuwarden; kinderafdeling €    500,-
2011 Tour for Life €    500,-
2012 Stichting Shoma; leermiddelen voor weeskinderen in Tanzania € 1.000,-
2012 Eco Rally Tytsjerksteradiel – Timboektoe € 2.000,-
2012 Vluchtelingenwerk Noord-Nederland €    500,-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *